Mən bir neçə sərnişin üçün bilet almışdım, lakin bizi salonun müxtəlif yerlərində yerləşdiriblər? Təyyarədə yerimizi dəyişə bilərikmi?