Mövcud təxsisetməyə xidmətlər necə əlavə edilir və ya dəyişikliklər necə edilir?