Nədən xüsusi reyslərin sayı yalnız bəzi ölkələrlə məhdudlaşır?